СЛИВЕН

Милена Чолакова: Близо 2 700 деца в Сливенско са извън образователната система

Работна среща по Механизма за обхват в образованието на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст се проведе днес под ръководството на областния управител Чавдар Божурски.

Целта бе да се обобщят актуалните проблеми на обхвата в Сливенска област и работата на екипите в условията на епидемия от COVID-19.

Към днешна дата близо 2 700 деца и ученици от областта не са обхванати в образованието, като 1 278 от тях са на възраст между 5 и 7 години, съобщи Милена Чолакова, началник на Регионалното управление по образование. Предстои екипите за обхват да установят реалния статус на учениците, за които има данни, че пребивават в чужбина със семействата си. 271 ученици в Сливенска област /при 9 160 в страната/ не са се записали в VІІІ клас, допълни още Чолакова.
 
Основните причини са няколко: 108 от тях повтарят учебната година, 77 не желаят да продължат образованието си, 20 ученици вече били в съжителство на семейни начала, 29 пребивават в чужбина заедно със семействата си, близо 20 деца са със специални образователни потребности и др. В областта са сформирани 59 екипа за обхват с участието на 576 представители на образователните институции, общините, ОД на МВР, дирекция „Социално подпомагане“ и РУО. „Предстои им много работа, тъй като до края на ноември трябва да получат информация за всички тези 2 700 деца, които подлежат на обхват“, коментира Илонка Толева, старши експерт в РУО.

Дадени са указания на екипите да използват лични предпазни средства при посещенията на адрес и по възможност, когато е установен контакт с родителя, да поддържат връзка с него по телефона. 

По време на дискусията бяха коментирани конкретни проблеми в работата на екипите за обхват. Областният управител Чавдар Божурски ще информира вицепремиера Томислав Дончев, ръководител на Координационния център по механизма, за направените по време на срещата предложения: да се проведе онлайн обучение на 130-те администратора в област Сливен за работа с Информационната система за реализация на механизма /ИСРМ/, да бъде осигурена възможност на ОД на МВР да въвежда данни в системата, а на РУО – достъп до информационната система за COVID-19. 

Facebook Comments