БЪЛГАРИЯ

Министерството на здравеопазването ще финансира инфекциозните отделения

Готовността на инфекциозните отделения за реакция при епидемична ситуация вече се субсидира от Министерството на здравеопазването (МЗ). Това става възможно с промените в наредба за медицинските дейности извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, информират от ведомството

Такава субсидия могат да получават и други болници с разкрити клиники и отделния по инфекциозни болести през периода на обявено извънредно положение или на обявена извънредна епидемична обстановка.

Припомняме, че за субсидирането на структурите по инфекциозни болести със свое постановление Министерски съвет отпусна допълнително 9,6 милиона лева по бюджета на МЗ.

С обнародваната Наредба се увеличава и стойността, която Министерство на здравеопазването заплаща на лечебните заведения за дейности по медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.

Дадена е и възможност комплексните онкологични центрове, в които има създадени териториални експертни лекарски комисии, да бъдат субсидирани. Актуализира се и субсидията за дейностите по откриване, лечение, проследяване и рехабилитация на пациенти с активна туберкулоза, както и субсидията за лечение на пациенти с психични заболявания.

За увеличаването въпросните субсидии по бюджета на МЗ са осигурени допълнително 1,4 млн.лева.

Facebook Comments