СЛИВЕН

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров направи оглед на язовирите „Асеновец“ и „Жребчево“

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров направи оглед на язовирите „Асеновец“ и „Жребчево“ и се срещна с ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД.

По време на посещението си той отчете, че добрата координация между Министерството на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, както и благоприятните климатични условия тази зима, осигурява спокойствие, че ще има достатъчно вода както за питейни нужди, така и за поливане на земеделската продукция.
„Дружествата на „Напоителни системи“ се управляват добре и мога да успокоя хората, че няма опасност от водна криза в страната. Има достатъчно вода в язовирите. Те са в добро техническо състояние и няма опасност от преливане. Работим изключително добре с МЗХГ, което е в полза единствено на земеделските производители“, каза Емил Димитров.

От своя страна министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева също коментира, че има добър диалог между двете ведомства и вече е започнало пълното възстановяване и рехабилитация на мрежата на напоителните системи в страната.

„Имаме чудесна комуникация с екоминистерството. Мога и аз да успокоя земеделските производители, че има достатъчно вода и поливният сезон ще е обезпечен“, каза министър Танева. „Напоителни системи е бенефициент по подмярка 4.3, която предвижда възстановяване, реконструкция и модернизация на съществуващата инфраструктура за напояване и отводняване на земеделските земи. В Националния план за възстановяване на България са включени дейности по възстановяване на хидромелиоративната структура на 265 обекта в страната, за които са предвидени близо 848 млн. лева. С изпълнението на предвидените дейности ще се създаде възможност площите за напояване да се увеличат в пъти”, обясни Танева.

Нивото на язовир “Жребчево” е пълен на 65% от обема си и към днешна дата количеството на водата е 258,4 млн. куб. м. Язовирът, който осигурява питейна вода на Сливен – „Асеновец“, в момента е 22,3 млн. куб. м. Това заяви инж. Пламен Иванов, управител на „Напоителни системи“ – Клон Средна Тунджа.

Facebook Comments