МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Минчо Афузов анонсира създаването на частен бизнес парк, отправи предложение за сътрудничество с ИПФ – Сливен

Кандидатът за кмет на Сливен Минчо Афузов  отправи предложение за сътрудничество с Инженерно-педагогическия факултет  към Технически университет – София. Това стана  днес по време на официалното  откриване на  академичната учебна година на филиала в Сливен.

Предложението за сътрудничество  е оформено като документ, даващ  широки  възможности за  реализиране на съвместни иновативни проекти  между  ТУ – София и новорегистрираното дружество „ГРИЙНЯРД ТЕХ ПАРК” ООД. Дружеството е  създадено с цел изграждане  на Високотехнологична индустриална зона  в село Калояново, където да  бъдат създадени  лаборатории  за изпитвания и тестове и  база за научно-изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер. Високотехнологичната индустриална зона ще бъде разгърната на площ от 120 декара, като за структурирането й вече е изготвено  проектно предложение по Програмата  за публична подкрепа за развитието на индустриални райони и паркове  на  Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 3 „Интелигентна индустрия”.

Направената  до момента  инвестиция цели  привличането  на местни и чуждестранни капитали за развитие  на високотехнологични и иновативни дейности с висока добавена стойност  в Сливенски регион, съпътствани с подобряване на регионалната инфраструктура, генериране на нови работни места и подобряване на жизнения стандарт на местното население.

„Община Сливен има нужда от нови, модерни идеи, от иновативни производства и технологии, които вървят ръка за ръка с повишаване на доходите, със  задържането на млади  хора и бизнеси в нашия регион, който, както знаете, е застрашен  от задълбочаване на тежките  демографски проблеми. Затова ние ще направим всичко възможно за изграждане на дългосрочни, устойчиви  и взаимно полезни партньорства с научни звена, учебни заведения и подходящи инвеститори, така че да направим от нашата идея мотор за местното  развитие”, коментира по повод новината  Минчо Афузов.

Facebook Comments