СЛИВЕН

Минчо Афузов: Несериозно е да се говори, че Областна администрация забавя умишлено стратегически решения на Общински съвет – Сливен

По повод направено вчера изявление от председателя на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, в което се твърди, че Областна администрация тенденциозно бави реализирането на стратегически за развитието на Oбщина Сливен решения на Общинския съвет, днес областният управител Минчо Афузов направи кратък коментар.

На първо място, не отговаря на истината това, че като областен управител Минчо Афузов е „осуетил осигуряването на 6 млн. лева от страна на ВиК холдинга на ВиК – Сливен, за да изгради паралелно с канализацията и водопреносната мрежа на квартал „Речица“. Напротив, в качеството си на областен управител, г-н Афузов е провел разговори и договорил с тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова МРРБ да отпусне 6 милиона лева финансиране на Община Сливен за водопреносната мрежа на квартал „Речица“. Безвъзмездно. Но Община Сливен е отказала, с мотива, че не може да проведе процедурата по възлагане. Председателят на Общински съвет Сливен г-н Димитър Митев не е присъствал на тези срещи. Община Сливен е била представлявана от заместник-кметовете Румен Иванов и Камен Костов. Вероятно това е причина за някои съществени неточности в изявлението на г-н Митев. Действително, впоследствие ВиК холдингът е отпуснал 9 милиона лева за водоснабдителнта мрежа на кв. „Речица“, но под формата на заем. В този случай областният управител е действал само и единствено в интерес на сливенските граждани, договаряйки безвъзмездно финансиране, а не паричен заем. Положил е максимални усилия за постигане на по-поносимо увеличение в цената на водата, тъй като заемите, взети от дружеството ВиК – Сливен, се калкулират в тази цена.

На второ място, и за двете цитирани от г-н Димитър Митев като „най-стратегически“, но обжалвани от Областна администрация Сливен решения на Общинския съвет – за отстъпеното за 30 години право на строеж върху над 450 декара общинска земя за изграждане на фотоволтаичния парк и за продажбата на терен от 15 декара за изграждане на строителен хипермаркет – са внесени от кмета на община Сливен и гласувани от Общинския съвет в условията на форсмажор, т.е. при „неотложни обстоятелства“. Не е логично и обосновано решения, които се считат за „стратегически“ за Община Сливен и местната общност, да се внасят за гласуване в местния парламент по реда на форсмажорните обстоятелства. Те би трябвало да преминат през обсъждане в комисиите на Общинския съвет и дискутирани с всички заинтересовани страни, а не да се внасят и предлагат за гласуване в последния момент, без общинските съветници да имат възможност детайлно да се запознаят с предлаганото. Именно това, че предложенията не са внесени по общия ред, а като „неотложни обстоятелства“, е бил един от основните мотиви на oбластния управител да обжалва тези две решения. Внушенията, че това е направено умишлено, с цел забавяне реализирането на важни за общината проекти, не отговаря на истината. „Никъде в нашите мотиви за оспорване на тези решения не сме споменавали тяхната целесъобразност. Атакували сме липсата на аргументация и в двете предложения на Общината за наличието на „неотложно обстоятелства“, както и избора на процедурите за разпореждане с общинска собственост“ подчерта областният управител. В случая с фотоволтаичния парк, Областна администрация е счела, че при вземането на решение за разпореждането с 457 декара общинска земя за изграждането на фотоволтаични съоръжение, водещ би трябвало да бъде Законът за енергетиката, а не на Законът за общинската собственост, тъй като инвестиционното предложение е за изграждане на електрически мощности. Отделно от това кандидатите би трябвало да притежават и представят своевременно необходимите разрешителни по Закона за енергетиката. При втория казус – замяната на процедурата „публичен търг“ с „публично оповестен конкурс“ при разпореждането с 15 декара общински терен за изграждане на строителен хипермаркет, Областна администрация също не оспорва по същество предложението, още по-малко неговата целесъобразност, а отново единствено липсата на сериозна аргументация за замяната на една процедура с друга.

В коментара си днес г-н Афузов припомни и един казус от 2018 година, когато той самият бе общински съветник и спря скандално по своята същност и крайно некомпетентно решение на Общински съвет Сливен, който и тогава бе председателстван от настоящия си председател – юрист по образование. Според това решение концесионерът на стадион „Хаджи Димитър“, прилежащите спортни съоръжения и хотел „Спорт Палас“ можеше да прехвърли концесията върху друга фирма, несъществуваща юридически. Без Булстат и данъчна регистрация. А това са елементарни задължения при оформянето на каквито и да било търговски договорни отношения на една община.

В заключение областният управител Минчо Афузов припомни, че разделението на властите е заложено в държавното устройство на Република България и в нейната Конституция, и че контролът върху дейността на общинските съвети и местните администрации е сред основните прерогативи на oбластния управител. И изтъкна, че ако някой е осъществявал законосъобразно дейността, си, няма причини да се притеснява от този контрол. Що се отнася до целесъобразността на вземаните стратегически решения, тя би трябвало да се основава на обществени обсъждания с широк кръг заинтересовани страни и с гражданите, както е предвидено в нормативната база, а не да се свежда до гласуване като „неотложни обстоятелства“.

Facebook Comments