СЛИВЕН

Младежкият дом в Сливен с нова инициатива в подкрепа на подрастващите

Младежкият дом в Сливен организира клубове по интереси за младежи от 13 до 19 г. Заниманията включват различни методи на неформалното  образование.

“Чрез неформалното обучение се постига балансирано взаимодействие между познавателните, емоционалните и практически измерения на ученето. Младите хора развиват умения за изграждане на партньорства и работа в екип.

Целта на работата в клубовете е да стимулира творчеството и креативността у младежите, но и да повиши личната им отговорност в процеса на съзряване”, заяви директорът на Младежкия дом Пламена Петкова.

“Благодарение на това алтернативното учене, младите хора повишават критичното си мислене и капацитета си за справяне с реални и потенциални социални рискове в своя живот и среда”, коментира още Петкова.

Facebook Comments