СЛИВЕН

Много знания и забавления очакват учениците от СУ “Йордан Йовков” в новата училищна игротека

В СУ „Йордан Йовков“ – Сливен бе открита училищна игротека, финансирана по Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката.

Чрез нов интериорен дизайн една класна стая се промени,  оформяйки се зона, позволяваща заниманията по интереси и други дейности от целодневната организация на учебния ден да стимулира креативността и проектно – базираното обучение.

Богатият набор от материали и консумативи създава условия за формиране на творческо мислене, намиране на нестандартни решения и стремеж към успеха у учениците.

Образците на българското и световното литературно творчество за деца и множеството енциклопедии  провокират интереса към различни области от учебното съдържание.

Дидактичните игри със занимателни елементи и интерактивните методи създават допълнителна емоционална атмосфера, насърчават потребностите от изяви,  разгръщат интересите, мислите и въображението на възпитаниците.

Изграждането и функционирането на игротеката предоставя на ученици и учители активно взаимодействие и допълнителни възможности за прилагане и развитие на компетентности, фокусирани върху повишаване качеството на училищното образование.

На събитието присъстваха експерти от РУО – Сливен, Община Сливен и МОН.

Facebook Comments