СЛИВЕН

Над 100 горски служители бяха отличени от ръководството на ЮИДП

Общо сто и двама служители на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен получиха отличия за най-висок принос за изпълнението на целите и задачите на предприятието. След заповед на директора инж. Димчо Радев, от всички териториални поделения, съвместно с председателите на синдикалните организации и/или представители на работниците и служителите, бяха направени предложения за награждаване на служители, отличаващи се с висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения.

Инж. Радев връчи предметни награди и поздравителни адреси на всички отличени, като се обърна към тях с благодарност за всеотдайността и професионализма им. „Всички вие изпълнявате трудовите си задължения изключително отговорно, компетентно, лоялно, точно и безпристрастно. Благодарим ви, че проявявате активност при изпълнението на особено важни и значими задачи в стопанството, което работите и дори се ангажирате в допълнителни дейности, които не са в кръга на вашите задължения. Вие сте хората, които популяризират целите и политиките на предприятието пред обществото с добро отношение към колеги, граждани, представители на външни институции и контролни органи“, каза в обръщението си директора.

С отличия бяха удостоени и служители от горските и ловни стопанства, участвали с помощ след опустошителните наводнения тази година по Южното Черноморие, както и такива, взели активно участие в борбата с пожарите през 2023 г.

Facebook Comments