Сливен

Недостиг на преброители и контрольори в Сливенско

Търсят се допълнително 150 преброители и контрольори за Сливенска област, които ще вземат участие в Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. Кампанията ще се проведе в периода от 7 септември до 3 октомври 2021 г. и ще премине на два етапа.

Първият етап, който обхваща времето от 7 септември до 17 септември 2021 г., ще се реализира по интернет чрез попълване на електронна преброителна карта. По време на втория етап, от 18 септември до 3 октомври 2021 г., се предвижда домакинствата да бъдат посетени от преброители, съобщи Антон Георгиев, началник на отдел „Статистически изследвания – Сливен“

Желаещите да участват като преброители и контрольори могат да подават документи в общините по места. Крайният срок е 10 юни, а необходимите документи могат да бъдат намерени на следния интернет адрес – www.census2021.bg.

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни райони, като всеки ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400 лева за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Задължителните изисквания към кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат минимум средно образование, както и да не са осъждани.

Facebook Comments