МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Нели Минчева: В Сливен има проблеми, за които никой не говори, но от тяхното решение зависи бъдещето

Сигурно много от вас са виждали в тоалетните на нощните заведения млади хора, които без да се крият употребяват и то „тежки“ наркотични вещества. Сигурно сте чували от учители в гимназиите, че имат сериозни съмнения за вече „зависими“ ученици. Сигурно се страхувате за вашите деца да не попаднат в такава среда. Но как да се противопоставим на това?

Въпреки приетата през 2019 година Национална стратегия за борба с наркотиците /2020-2024 година/, базирана на Стратегията на ЕС за борба с наркотиците, въпреки създадения Общински съвет по наркотични вещества в Сливен и Превантивно-информационен център, проблемът се влошава. При прегледа на информацията в сайта на Превантивно-информационния център видях само 5 инициативи за една година /10.2022 – 10.2023 г./, и то за честване на Световен ден. Ето и какво пише за този съвет: „Съветът е орган за провеждане на Общинската политика срещу злоупотребата с наркотични вещества и за борба с наркотрафика, съобразно Националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества“. Нима това е Общинската политика по този въпрос?

Затова аз, Нели Минчева, се ангажирам:

  • В областта на намаляване на предлагането на наркотици – ще работя за поставяне на този проблем като приоритетен в работата на Общинския съвет, специалисти ще направят преглед на нормативната база и при необходимост ще входирам предложения за разглеждане на промени, ще лобирам пред депутати за натиск върху министерства и други държавни структури.
  • В областта на дейността на създадените Общински съвети по наркотични вещества – ще работя за осигуряване на средства от общинския бюджет за финансирането им, ще съдействам за промени в Плана за действие за изпълнение на Стратегията, отговарящи на реалността, ще бъда непрекъснато във връзка с хората и организациите, работещи по този проблем.
  • В областта на ограничаване на разпространението на наркотици в училищна и извънучилищна среда сред малолетни и непълнолетни лица – в тази област е от изключително значение съвместната работа с неправителствени организации, учители, родители. Ще инициирам съвместни проекти, ще работя за тяхното реализиране.

Проблемът с разпространението и употребата на наркотични вещества сред младите хора в Сливен не е възникнал сега, за борбата са необходими работа, средства, време. Но трябва  да правим стъпка по стъпка и да не се отказваме от борба. За това имате пълната подкрепа на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Кандидатът ни за кмет Маринчо Христов и целият екип на коалиция „ПП-ДБ“ са ангажирани и ще работят за бъдещето на децата на Сливен.

Facebook Comments