СЛИВЕН

Областната болница в Сливен обявява свободно работно място

МБАЛ “Д-р Иван Селимински” в Сливен обявява свободно работно място за длъжността  “Шофьор” в сектор “Автотранспорт”.

Съгласно минималните изисквания за заемане на позицията, кандидатите трябва да са придобили минимум средно общо или средно специално образование. 

Допустими са лица, които имат професионален опит и не по-малко от 3 години трудов стаж като шофьор. Кандидатите следва да притежават и свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория “С”.

Документи се подават в деловодството на болницата. Повече информация може да бъде получена на телефон: 044/ 611 728.

Facebook Comments