Сливен

Областна администрация и Община Сливен в задочен спор за фотоволтаичната централа, казусът ще бъде решен в съда

Задочен спор се зароди между Областна администрация и Община Сливен заради решението на Общинския съвет за създаване на фотоволтаична централа върху общински земи в индустриалната зона на града.

По време на последната за миналата година сесия на местния парламент общинските съветници приеха с 24 гласа „за”, 9 „против“ и 7 „въздържали се“ предложението за учредяване на отстъпено право на строеж от 30 години върху общински имоти в промишлената зона на Сливен, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и съпътстващите я съоръжения и техническа инфраструктура. Началната тръжна цена на правото на строеж за всички имоти заедно е 4 465 000 лева без ДДС.

“След обстойна проверка на решенията, приети от Общинския съвет в Сливен на 20 декември, стигнахме до заключението, че то е в нарушение на чл. 62, ал. 2 във вр. ал. 1 от Закона за енергетиката. В изпълнение на задълженията ми, като областен управител оспорвам това решение пред Административен съд – Сливен, с искане то да бъде отменено като незаконосъобразно”, заяви Минчо Афузов.

Кметът на община Сливен Стефан Радев коментира, че действията на областния управител са легитимни, но по думите му мотивите за това обжалване са несериозни.

Общият ред за учредяване право на строеж е Законът за общинската собственост с провеждане на търг или конкурс, в случая е решено да е търг. От този общ ред има изключение по Закона за енергетиката – чл. 62, че може да не се провежда търг, а пряко да се учреди право на строеж. Можем да се възползваме от изключението на Закона за енергетиката и да не провеждаме търг, а директно да посочим изпълнителя. Не искаме да го правим, а напротив – искаме да максимизираме ползите за общината. В този смисъл обжалването на решението с мотива, че не се прилага чл. 62, тоест да не се провежда търг или конкурс, ми се струва меко казано несериозно”, каза още Стефан Радев.

Кметът подчерта, че винаги е готов да коментира различни казуси както за тяхната законосъобразност, така и за целесъобразността им.

“Много се надявам да става дума за някакво недоразумение, а това да не е симптоматика за отношенията между централа и местна власт и в каква плоскост ще се развиват те. Такъв начин на работа не е добър за никого, най-вече за гражданите”, допълни Радев.

Facebook Comments