СЛИВЕН

Областна администрация се ангажира с проблемите на майчиното и детско здраве

Заместник областният управител Антоний Андонов проведе днес работна среща с представители на Центъра за майчино и детско здраве в Сливен.

По време на срещата бяха обсъдени дейността на центъра, проблемите и предизвикателствата, с които се сблъсква в своята дейност.

Центърът за майчино и детско здраве /ЦМДЗ/ в Сливен съществува от месец април 2014 г. Създаден е по проект на УНИЦЕФ и е част от структурата на МЦ „Миркович”. Центърът работи на областно ниво и има изнесени работни места в гр. Нова Загора и гр. Твърдица. Персоналът се състои от управител, 12 медицински сестри и акушерки, един социален работник и двама здравни работници в ромската общност. Дейността на медицинските сестри и акушерките се осъществява предимно по домовете.

Патронажните медицински сестри и акушерки предоставят консултиране, съвети и информация на бременни жени и семейства с деца до 3-годишна възраст за здравословно отглеждане на бебетата и малките деца, пълноценно хранене, здравословна и безопасна среда, занимания за ранно детско развитие и за изграждане на пълноценна връзка между родители и деца. От услугите на патрнонажните сестри могат да се възползват всички бременни жени и семейства с малки деца в област Сливен, а интензивността на подкрепата се определя според нуждите на семействата.

За извършването на скрининг тестовете, измерване на тегло и ръст, консултации и др. дейности, Центърът за майчино и детско здраве използва и помещение, собственост на Комплекса за социални услуги, което се намира в сградата на кметството в кв. „Надежда“.

Г-жа Лилка Колева – ръководител на ЦМДЗ, сподели, че често срещани проблеми при уязвимите семейства, с които работят патронажните сестри и акушерки, са липсата на адресна регистрация и лични карти, здравно неосигурените бременни, малолетните и непълнолетни майки, липсата на личен лекар, отказът от задължителни ваксинации по имунизационния календар на България, лошите битови условия, липсата на постоянни доходи, ниската здравна култура.

Според екипа на Центъра особено сериозен и задълбочаващ се е проблемът с малолетните и непълнолетни майки. За периода 01.10.2020 г. – 30.09.2022 г. патронажните сестри и акушерки са посетили 232 майки на възраст до 16 години, което е 6.1% от общия брой посещения и 530 майки на възраст от 16 до 18 години – 13.7% от всички посетени майки.

За осъществяването на обратна връзка с уязвимите семейства и майките, които нямат телефони, се използват възможностите на здравните медиатори. Те също активно издирват здравно неосигурени бременни жени. При липса на адресна регистрация, лични карти и липса на личен лекар се търси съдействие от Отдел „Закрила на детето“, Паспортна служба към ОД на МВР – Сливен, Регионалната здравна инспекция, Община Сливен.

Заместник областният управител Антоний Андонов изрази готовност за институционална подкрепа и търсене на възможности за продължаване дейността на Центъра за майчино и детско здраве в Сливен. „Съществуването на Центъра е от изключително значение за област Сливен, предвид негативните тенденции – в Сливенска област са отчетени едновременно най-високият за страната коефициент на раждаемост и най-високата детска смъртност. За щастие, именно в град Сливен осъществява дейността си единият от двата центъра за майчино и детско здраве, създадени в България с подкрепата на УНИЦЕФ. Услугите, които предоставя, са изключително полезни и ценни и трябва направим всичко възможно, за да ги запазим. Важно е да насърчаваме хората да се възползват от услугите, които предлага Центъра за майчино и детско здраве и вярвам, че ако всички ние работим в сътрудничество, като партньори, ще постигаме по-добри резултати в грижата за децата“, подчерта заместник-областният управител.

Центърът за майчино и детско здраве работи по одобрена от Министерството на здравеопазването методика, според която се прилагат три пакета за подкрепа на майките и семействата – универсален, допълнителен и екстра пакет. От месец октомври 2020 г. Центърът е част от пилотния проект „Европейска гаранция за детето“, включващ скрининг програма с тестове за ранно откриване на нетипично развитие при децата от 0 до 3-годишна възраст.

За периода 01.10.2020 г. – 30.09.2022 г. патронажните сестри и акушерки са осъществили общо 20599 посещения, срещи и консултации, от тях 14535 домашни посещения, 3251 телефонни консултации, 2337 срещи, 123 придружаване на родител и 353 експертни срещи за област Сливен. Общо 3515 семейства с 4320 деца на възраст до 3 години са получили индивидуална подкрепа, от тях 687 семейства и 1433 деца в несигурна семейна ситуация са получили интензивна подкрепа. 654 деца са били насочени към специалисти, 201 деца са получили съдействие за регистрация и контакт с общопрактикуващ лекар или педиатър, 126 семейства са били подкрепени за достъп до социални услуги. През същия период 1050 бременни жени са получили подкрепа за достъп до пренатални грижи. От тях – 610 бременни жени в несигурна семейна ситуация или без здравно осигуряване.

Facebook Comments