СЛИВЕН

Областна администрация Сливен обявява Шести национален ученически конкурс, посветен на Захарий Стоянов

Областна администрация Сливен стартира Шести подред национален ученически конкурс- „Захарий Стоянов – летописецът на националната революция“.

И тази година основни съорганизатори на проявата са Регионално управление на образованието – Сливен, Община Котел, Исторически музей – гр. Котел и Кметство село Медвен. Целта на конкурса е да се поощри интересът на учениците към епохата на Възраждането и към бележития българин Захарий Стоянов и неговото творчество.

В конкурса могат да участват ученици от IX до XII клас от цялата страна. Участниците трябва да представят авторски аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе, по едно от произведенията на Захарий Стоянов, като сами изберат заглавие на своята работа. Всеки ученик работи в екип с научен ръководител – музеен работник, учител по история и цивилизация или учител по български език и литература.

Срокът за изпращане на ученическите творби е 20 май 2024 г.

Адресът, на който трябва да се изпращат, е: 8800 гр. Сливен, Областна администрация Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3 /за участие в конкурса/.

Обявяването на резултатите ще се състои на 20 юни 2024 г. Награждаването на победителите по традиция става на 6 септември (Съединението на България) в село Медвен.

Facebook Comments