СЛИВЕН

Областният управител взе участие в Междуинституционална среща по проблемите на ранните бракове и раждания

Областният управител на област Сливен инж. Маринчо Христов бе сред гостите на провелата се вчера в града Междуинституционална среща по проблемите на ранните бракове и раждания, инициирана от Държавна агенция закрила на детето /ДАЗД/.

Срещата беше открита от нейния председател д-р Теодора Иванова, а целта и бе обсъждане на предложения за дейности, които да се реализират на местно и национално ниво, за превенция на ранните бракове и тенденцията, деца да раждат деца. На форума присъстваха още г-жа Ева Жечева – директор в Дирекция „Права на детето“ към Омбудсмана на България, директори и представители на структурите на Агенцията за социално подпомагане от няколко области в страната, представители на Прокуратурата, Детска педагогическа стая, Регионално управление на образованието – Сливен, Регионална здравна инспекция Сливен, Община Сливен.

Г-жа Нейля Мурад – началник отдел „Мониторинг и контрол – южен“ към Държавна агенция за закрила на детето изнесе данни от направени анализи, според които на територията на сливенска община продължава да има голяма концентрация на малолетни и непълнолетни момичета, които живеят в съжителство и раждат деца в ранна възраст, като за региона се наблюдават и най-високите нива на детска смъртност.

Областният управител изрази пред всички готовност за съдействие и подкрепа от страна на Областна администрация Сливен и обясни, че темата е изключително сериозна и е важно да се прилага дългосрочна и конструктивна програма както и план за действие, чрез които да се работи за ограничаване на тези порочни практики, които отнемат шанса на всяко дете за пълноценно детство, нормална социална среда и достъп до образование. Той отчете важността да се работи с тази общност „отвътре“, със срещи и мероприятия организирани „на терен“ от всички ангажирани с проблема институции.

Показателни случаи от ежедневната практика бяха споделени от д-р Иван Радков – началник АГ отделение, МБАЛ „Хаджи Димитър“, гр. Сливен, и Радостина Димова – главен експерт, ДАЗД,

В дискусията онлайн се включиха и Весела Банова, психоаналитик и съучредител на Сдружение „Дете и пространство“, както и д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве ( БАСПСЗ), които също споделиха случаи от своя дългогодишен опит и дадоха насоки, които да послужат в работата с тези деца и техните семейства.

В заключение беше обобщено, че е важно за решаване на проблема и приобщаване на ромската общност да се работи в добра координация между институциите, образователни и здравни медиатори, неправителствените организации и представителите общността. Да се работи целенасочено с родителите, да се популяризират добрите примери, да се търсят и надграждат на талантите, уменията и възможностите на децата, за да бъдат привлечени, да се инвестиране в развитието на детските градини с оглед работа с децата от ранна възраст .

Представителите на ДАЗД уведомиха, че се планира провеждане на следваща среща по темата в по-широк състав.

Facebook Comments