СЛИВЕН

Областният управител инж. Маринчо Христов се срещна с представители на EVN България

В Областна администрация Сливен се проведе информационна среща между областния управител инж. Маринчо Христов и г-жа Калина Трифонова – заместник-председател на Съвета на директорите на EVN България, инж. Здравко Братоев – заместник-председател на Съвета на директорите на „Електроразпределение Юг“ , както и г-жа Цвета Георгиева от отдел „ Продажби“ на енергийната компания.

На информационния разговор присъства и инж. Мартина Златева- директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Сливен.

Тази година австрийският концерн „EVN AG“ отбелязва и 19 г. от навлизането си в България.

За този не малък период компанията е инвестирала близо 2 млрд. лв. в подобряване на инфраструктура и предоставяне на услуги на територията на Югоизточна България.

Подновена е 23 000км електропреносна мрежа, а броят на монтираните дистанционни електромера е над 1,19 млн.

От изложената информация стана ясно, че 8.7 млн. лв. са предвидените средства за 2024 г. за Област Сливен, като тази инвестиция ще бъде насочена за развитието на електропреносната мрежа и повишаване сигурността на захранване, в т.ч. за реконструкцията на мрежи със средно и ниско напрежение, с което очакванията са за трайно намаляване на загубите по мрежата.

Инж. Здравко Братоев информира, че наскоро в Пловдив е открит модерен диспечерски център, чрез който цялата електроразпределителна мрежа на територията на ЕР-Юг, обхващаща 1/3 от територията на България се управлява именно от там. Той  съобщи още, че кризисен щаб на EVN от обучени ръководители и специалисти е разработил план за реагиране на аварийните екипи при прекъсване на електрозахранването за по-дълъг период от време в даден регион, като дежурството на тези екипи покрива цялата територия -24 часа, 7 дни в седмицата.

Представителите на електроразпределителното дружество споделиха, че в област Сливен функционират два Кризисни енергийни центъра (КЕЦ), осигурена е техника, както и подготвени специалисти, които да работят на терен при извънредни ситуации.

Областният управител инж. Маринчо Христов поиска да бъде обърнато внимание на проблема с пренатоварването на електропреносната мрежа в малките населени места по време на по-големи празници, което води до липсата на ток за много домакинства.

инж. Мартина Златева от Областна администрация насочи вниманието на представителите на EVN по две теми от съвместен интерес.

От постъпили сигнали и при проверки, свързани с проводимост на речните корита и изправност на язовирни стени се установява, че изсечената растителност и клони за поддържане на просеките на въздушните проводи, в последствие не се почиства. В планинската част на областта просеките попадат във водосборни участъци, като при обилен дъжд клоните затлачват дерета, преливници, навлизат и в чашата на язовирите.  Предложението  на г-жа Златева към EVN, е дружеството  да осъществява последващ контрол на фирмите, на които възлага тази дейност.

Второто предложение касае част  от трафопостовете на дружеството, които са в имоти държавна собственост, нерешен въпрос от времето на приватизацията. Парцелите са с малка площ, около електроенергийния обект  има възникнал в полза на EVN сервитут по право, а собствеността на терена е на областен управител. За облекчаване на процедурите по присъединяване на нови потребители и поддържане на трансформаторите, г-жа Златева предложи дружеството да стартира процедура по придобиване на терените и гарантира пълно съдействие от страна на администрацията. 

В края на срещата представителите на енергийното дружество и Областна администрация, изразиха мнение, че поддържането на конструктивен диалог и добро сътрудничество между двете страни ще бъдат в полза на всички граждани от Сливенска област.

Facebook Comments