СЛИВЕН

Областният управител инициира среща по проблемите с нерегламентираните сметища в областта, две общини не изпратиха свои представители

На 3 април (сряда) в Областна администрация Сливен се състоя среща във връзка с постъпило писмо от директора на РИОСВ-Стара Загора, в което са описани нерегламентираните сметища и проблемите с управлението на отпадъците на територията на област Сливен.

Заседанието бе свикано и председателствано от областният управител инж. Маринчо Христов, а поканата му за среща уважиха директорът на Регионална инспекция по околна среда и водите в Стара Загора Диана Генова, представители и експерти от РИОСВ, Областна администрация-Сливен, Районна прокуратура, Териториална дирекция „Национална сигурност“, Държавна трудова инспекция, от Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР-Сливен, Национална агенция по приходите, РДНСК, кметовете на селата Чинтулово, Селиминово, Малко Чочовени, Гавраилово. В заседанието, чрез конферентна връзка се включиха още и служители от Дирекция „Управление на отпадъците“ към Министерството на околната среда и водите.

От четирите общини на територията на Сливенска област, на срещата не присъстваха нито кметовете на общините Сливен и Котел, нито техни представители.

Областният управител изрази притеснение, че през последните години са организирани няколко такива срещи, които не са довели до реални резултати. По думите му, последствията, които остават след извършването на такъв тип нерегламентирана дейност, се състоят в огромно замърсяване на околната среда.

“Цената за това ще я платим ние, нашите деца и поколенията след нас”, добави още той.

Директорът на РИОСВ-Стара Загора Диана Генова изтъкна, че от 2020 г. при тях са постъпвали множество сигнали и жалби за извършване на нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС) и отпадъци от черни и цветни метали на територията на област Сливен. В голяма част от сигналите е посочено, че разкомплектованите автомобили, които се намират на територията на сливенското Чинтулово, както и прилежащите отпадъци от черни и цветни метали се извозват до селото с автовози, пристигащи от различни места на страната. Мащабите на тази незаконна дейност от тогава до сега са се разраснали в пъти и вече обхващат и територии около самия град. Пак по данни на РИОСВ-Стара Загора , в местността Хасанова могила около сливенския квартал Речица функционира още едно нелегално депо за разкомплектоване на стари автомобили. Подозренията са, че лицата, които стопанисват и двата обекта са едни и същи.

За съжаление, всички опити на контролния орган да извърши проверки са минали без участието на Община Сливен и с намесата на служители от ОДМВР, за да бъдат предотвратени възникналите конфликти между проверяващи и проверявани. Те поясниха още, че с развиването на такава дейност се създава опасност от силно замърсяване на околната среда поради установеното наличие на смесени битови отпадъци, следи от изгаряне на компоненти, разливи на нефтопродукти и масла, които попадат директно в почвата. От РИОСВ споделиха, че при извършването на огледи на място заради постъпили сигнали , проверяваните заключват имотите и не допускат контролния орган да извърши проверката. Често, служителите биват и обект на заплахи, от страна на лицата извършващи незаконната дейност, което изисква намеса от страна на полицията.

Според казаното по време на срещата и от предоставения от тяхна страна снимков материал, разливите в района на Речица са много сериозни.

Припомняме, че общините са изцяло отговорни и притежават всички правомощия за управление на отпадъците на тяхна територия.

Областният управител призова, да се обърне сериозно внимание от страна на общините за изпълнение на законовите им задължения за управление на отпадъците и възможно бързото решаване на проблемите с незаконните сметища, които заливат територията на областта със строителни, битови и други опасни отпадъци, както и с автомобилни гуми.

По време на заседанието бе дискутирана и необходимостта от подкрепа на бизнеса и освобождаването му от излишни административни бариери, но с осъзнатата отговорност и действия за околната среда, здравето на хората и тяхното качество на живот. Обсъдена бе и необходимостта от законови промени за ограничаване на нелегалната дейност.

От РИОСВ-Стара Загора допълнително поясниха, че дейността по почистването на терените и реалният контрол върху тях следва да се извършват от кметовете на населените места.

В края на срещата бе взето решение всяка институция да издаде становище с необходимите действия и предложения в рамките на тяхната компетентност, включително и законови изменения. Те ще бъдат обобщени от РИОСВ и изпратени към Министерството на околната среда и водите, Народното събрание, към областния управител, който да инициира последващи срещи с цел стартиране на конкретни действия и решаване на много наболелия проблем с незаконните сметища.

Facebook Comments