СЛИВЕН

Областният управител инициира среща с институции относно осигуряването на транспорт за деца до училищната среда

По инициатива на областния управител инж. Маринчо Христов, вчера се проведе работна среща с експерти и представители от община Сливен, Регионално управление на образованието, Дирекция социално подпомагане, ОУ “Братя Миладинови“, ОУ „Юрий Гагарин“, НУ “Христо Ботев“- с. Чинтулово и здравни медиатори.

Темата на проведената дискусия бе обсъждане на възможности за осигуряване на безопасно и навременно придвижване на деца, живеещи със семействата си в отдалечени райони извън жилищните територии на град Сливен.

Според областния управител, поради липсата на транспорт осигуряващ безпроблемното придвижване на тези деца (които по данни са около 70 на брой) до съответните учебни заведения, съществува реален риск не само за тяхното здраве, но и крие потенциална възможност те да отпаднат рано от образователната система.

Христов коментира, че този проблем ще става все по-голям, заради липсата на трайна уседналост сред тази общност и изрази надежда за общо сътрудничество между всички отговорни институции за намиране на ефективно решение.

По време на срещата бяха направени анализи и съобразно нормативната уредба, бяха предложени идеи за решение на проблема, които да бъдат реализирани в най-кратък срок.

Facebook Comments