СЛИВЕН

Областният управител на Сливен поиска отчет по проекта за подмяна на ВиК инфраструктурата

Областният управител на област Сливен инж. Маринчо Христов свика среща на 21 ноември, на която бяха обсъдени досегашните действия и проблеми по изпълнението на проекта за доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на територията на град Сливен и гр. Нова Загора.

На инициираната от него дискусия присъстваха управителят на ВиК-Сливен Пламен Трифонов, Камен Костов, заместник-кмет на община Сливен, Галя Захариева-кмет на община Нова Загора, експерти и координатори от ВиК дружеството, представители на фирмите ангажирани с изпълнението на водния цикъл.

Областният управител поиска отчет, относно проблемите съпътстващи реализирането на проекта, изразходваните досега средства и евентуални крайни срокове за неговото цялостно финализиране.

Той изрази мнение, че след изминалите местни избори ситуацията с разбитите и прашни улици, най-вече в кв. Речица, продължава да бъде същата, поради което жителите на квартала са крайно изнервени от липсата на адекватни мерки за решение на създалата се там ситуация.

Отговорът на компетентните органи бе, че основните проблеми, които пречат да се подмени  навременно и качествено  цялата водопреносна  и канализационна мрежа на квартала, произтичат от неточности в изготвянето на  проекта, голямата дълбочина, на която се копае и високите подпочвени води, които са огромна пречка, за нормално протичане на работата.

Те отчетоха като допълнителна спънка и забавянето на решения и  от страна на някои институции.

Докато се търсят оптимални и адекватни методи за отстраняването на тези пречки се налага фазиране на 40%  от финансовата част и 60 % от частта за изпълнение на целия проект, за следващата календарна година.

Управителят  на дружеството Пламен Трифонов изказа своята  надежда, че жителите на Речица ще имат нова канализация и асфалтирани улици след около 8 месеца, считано от януари 2024 г.

Не така стоят нещата за гр. Нова Загора. Там реализирането на целия проект по подмяна на ВиК инфраструктурата е приключил на 99%, съобщи кметът на общината, г-жа Галя Захариева.

Относно ситуацията в гр. Сливен, инж. Маринчо Христов коментира  още няколко въпроса, касаещи евентуалния край на изкопните дейности на територията на града и  последващото некачествено асфалтиране на два основни булеварда-„Панайот Хитов“ и „Христо Ботев“.

Представител на една от  фирмите-изпълнител на проекта разясни, че за град Сливен остават  значително малък брой отсечки, в района на централна градска част, които планово подлежат на ремонтни дейности и даде прогноза, че приключването на целия проект по подмяна на ВиК инсталациите на територията на града, ще стане в началото на следващата година.

Facebook Comments