РЕГИОНИ

Областният управител преряза лентата на успешно завършилия ВиК проект в град Нова Загора

Областният управител на област Сливен инж. Маринчо Христов уважи тържествената церемония „Рязане на лента“, с която бе отбелязано успешното завършване на ремонтните дейности в гр. Нова Загора по проект: „ Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

Символичното прерязване на лентата бе извършено от г-н Маринчо Христов и от главния инженер на “ВиК-Сливен“ООД г-н Янчо Събев.

Тържествен водосвет за здраве и успех отслужи отец Иван Стойнов.

Като почетен гост на церемонията областният управител отправи приветствие, в което подчерта ползите от най-мащабната инвестиция във ВиК инфраструктурата на гр. Нова Загора от близо шестдесет години насам, сред които най-важни са подобряване качеството на питейната вода и намалянето на нейните загуби във водопреносните мрежи.

„Ние виждаме колко сериозен проблем е обезводняването не само в нашата страна, но и в световен мащаб, затова нашето внимание трябва да бъде насочено върху съхраняването на водата като безценен ресурс “ каза инж. Маринчо Христов. Той добави още, че успешното реализиране на проекта в града дава увереност, че предстои следваща стъпка за подобряване на инфраструктурата и в малките населени места.

В рамките на този мащабен план за „ Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа за град Нова Загора са изпълнени инвестиции на стойност 15 349 593. 56 лв, с които са извършени:

-реконструкция на помпени станции;

-подмяна 22 бр. помпени агрегати-ВС „Червенаково“ и ВС „Нова Загора“;

-подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите ВС“Червенаково“;

-реконструкция на 15 115 м водопроводна мрежа;

-изградени са 12 бр. шахти със СК;

-подменени са 16 бр. разходомери и 500 водомера за сградните водопроводни отклонения;

-в град Нова Загора са реконструирани 4 612 м. битова и смесена канализация;

-изградена е 1988 м. дъждовна канализация.

Facebook Comments