СЛИВЕН

Областният управител се срещна с жители на „Надежда“ заради проблеми с водоснабдяването на квартала

Вчера областният управител инж. Маринчо Христов проведе среща с жители от кв. „Надежда”, на която присъстваха  управителят на „ВиК-Сливен” ООД Пламен Трифонов и експерти от ВиК асоциацията. Срещата бе инициирана по молба на граждани от квартала, а поводът бе търсене на решения на проблема с редовното снабдяване на квартала с питейна вода.

„Надявам се, че с днешната среща ще положим основите на нещо което вярвам, че ще се изгражда във времето, имайки предвид това, че проблемът с водата е много сериозен, като  всеки друг проблем в „Надежда”. Вие знаете, че  назад във времето нещата по него не са се движили, заради нерегламентираното застрояване и липсата на документи за собственост, което носи допълнителни административни утежнения и не на последно място липсата на всякакви инвестиционни дейности и контрол в тази посока. Проблемът  е изразен с непрекъснатите аварии в предвид силно амортизираната ВИК система в квартала, които водят до големите загуби на вода. Климатът се променя, водата започва да изчезва, което води със себе си нуждата от засилване на нашата отговорност да я пестим, защото тя е безценен ресурс и национално богатство, което трябва да пазим”.

С тези думи областният управител постави начало на разговора, като не пропусна да акцентира пред гражданите, че те както и всички останали граждани са част от обществото, което им гарантира права при  спазване на  съответните закони.

„По изчисления, кв. „Надежда” изразходва вода колкото трите най-големи квартала- “Сини камъни”, “Българка” , “Дружба”, а причината за това е  броят на консуматорите там, както и постоянните течове по мрежата” каза управителя на ВиК дружеството Пламен Трифонов. Той поясни, че са търсени варианти за захранване на населението там и с отчитането на изразходваната от него вода, като единия от тях е създаване на сдружения от жителите на всяка улица, което в последствие се е оказало юридически невъзможно поради факта, че такива сдружения могат да бъдат учредени, само при наличие на документи за собственост върху имотите, които ще участват  в тях.

Според него и експерта от ВиК асоциацията Петър Митев, основната причина за честите аварии и съпътстващите ги основни загуби е остарялата водопреносна мрежа в квартала, която не е подменяна от полагането ѝ още преди 1980 г. Според тях решението се крие в създаването и изпълнението на мащабен проект за цялостна реконструкция на ВИК мрежата и канализация, което да се превърне в основен ангажимент на Община Сливен.

По време на заседанието бяха обсъдени още казуси по темата, касаещи отчитането на изразходваната вода, както и непокритите задължения към ВиК оператора.

Гражданите от кв. „Надежда”  споделиха, че имат желание да съдействат на дружеството и на всички институции, за да излязат бързо от проблема с адекватно решение, което да им създаде нормални условия за живот. Срещата приключи с ангажимент на всяка от участващите страни да съдейства за разрешаването на проблема в рамките на компетенциите и дадените им правомощия от закона.

Facebook Comments