ИНТЕРВЮТА И КОМЕНТАРИ СЛИВЕН

Общественият дарителски фонд в Сливен обяви конкурс за граждански инициативи „Осъзнай своята сила“

Поради големият интерес към обявения конкурс за граждански инициативи „Осъзнай своята сила“ и множеството въпроси на хората в Сливенска община, се обърнахме към Нели Минчева – член на УС на фондацията.

– Госпожо Минчева, каква е идеята на този конкурс и какво е различното в него?

– Нашата фондация, и аз конкретно, сме привърженици на движението #ShiftThePower /Смени властта/. Един от основните принципи на движението е парите на донорските организации да отиват директно при хората в местните общности, за да подпомогнат реализирането на техните инициативи, да спомогнат за решаването на конкретни нужди, които да са определени от членовете на общността. Както знаете, в повечето случаи се обявяват конкурси за проекти, които са определени от донорите, без да се интересуват какво мислят хората по тези въпроси.

Затова ние се обръщаме към всички от Сливенска община, те да кажат какво е важно и за какво искат да им помогнем.

Целта ни е и да подскажем, че има малки проблеми, за които не е необходимо да чакаме държавата и общината да ги решат. Можем заедно, като мобилизираме своите сили да ги решим!

– Какви въпроси задават по отношение на условията на конкурса?

– Първият въпрос, който обикновено задават е „Трябва ли задължително да кандидатства регистрирана организация?“.

Отговорът е НЕ. Ние не подпомагаме съществуващи регистрирани организации, а хората. Затова и условието е да си създадат Дарителски клуб – в него да се запишат тези, които подкрепят идеята и са готови да се включат в реализацията, чрез доброволен труд, дарение, материали и др.

Друг въпрос: „Определените средства за подпомагане са малко, дали ще успеем да наберем достатъчно средства за да изпълним проекта?“

Помощта на нашата организация не е само в осигурените средства. Ние планираме няколко събития за набиране на допълнителни средства – Дарителски кръг, Благотворителен концерт, базари.

В началото на март ще проведем голямо събитие, на което ще поканим около 100 сливналии, готови да помагат на хората и града. Надяваме се този път да се включат и от общинското ръководство – кмет, заместник-кметове, общински съветници. По време на събитието представителите на отделните граждански инициативи ще имат възможност в рамките на 5 минути да агитират гостите да подкрепят тяхната инициатива. Ще поставим отделни кутии за всеки проект, така че който от гостите желае, може да подкрепи определена/и инициативи. Няма да изнудваме никого, само ако желаят.

– Как е възникнало това движение #ShiftThePower?

Хаштагът #ShiftThePower е въведен в Йоханесбург през 2016 г. на първата глобална среща на върха на Глобалния фонд на обществените организации (GFCF).

Искаме хората да се възприемат като притежаващи свобода на действие и способни да правят избор чрез даване – вместо като пасивни „бенефициенти“. Това само по себе си е форма на социална промяна. Ако помислим за COVID-19, за бежанските кризи в резултат на войните, ще видим, че държавната и международната помощ се забавиха много. Отделните хора помогнаха много повече, навреме, самоорганизираха се, даряваха кой каквото може. И Сливналии показаха това!!!

Ние можем сами да определяме какво е важно и сами със собствени сили, енергия да правим мястото, където живеем и живота на всички нас по-красиви, по-добри!

Facebook Comments