НА ФОКУС СЛИВЕН

Общината започва ремонт на сградата на Сливенските минерални бани

Община Сливен направи поредната стъпка към дейностите за възраждане на комплекса на Сливенските минерални бани. Преди дни бе избран изпълнител за ремонт на покрива, което ще спрат процесите на компрометиране на сградата. За това информира заместник-кметът Камен Костов.

На територията на Сливенски минерални бани Общината е собственик само на сградата на банята, а останалите терени са държавна собственост, има и частно притежание. Дори парцелът, в който е разположена сградата на банята, беше съсобственост между държавата и общината, което възпрепятстваше каквото и да е предприемане на инвестиционни намерения. Затова през юни тази година Община Сливен закупи от държавата въпросните терени, за да се решават по-сериозно въпросите в този имот. Държавата бе собственик и на още четири сгради, което възпрепятстваше всякаква дейност. За закупуване на терена от общинския бюджет бяха заделени малко над 40 хиляди лева, а за четирите рушащи се държавни сгради на неговата територия – малко над 30 000 лева.

През 2017 година Община Сливен създаде Георгафска информационна система, която обобщава цялата информация за територията, за кадастъра, за регулацията, за специализираните карти, за вида на собственост и предназначението на имотите. В нея е публикуван и Подробния устройствен план на Сливенски минерални бани, от който се вижда, че собствеността е предимно държавна или частна.

Facebook Comments