СЛИВЕН

Общината започна възстановяване на ул. „Никола Фурнаджиев”, известна като алеята на розите

Община Сливен започва изпълнението на пилотен проект за адаптация към изменението на климата. Той предвижда пешеходната зона по ул. „Никола Фурнаджиев”, известна още като „улицата с алеята на розите”, да бъде трансформирана в зелен коридор между Градската градина и парк „Юнак”. Целта на проекта е да се облагороди околното пространство чрез изграждане на нова зелена инфраструктура. Той съчетава редица мерки за адаптация и смекчаване към климатичните промени, обособяване на зони за борба със затоплянето в градска среда и т.нар. ефект на „топлинният остров”.

Официалното начало на изпълнение бе дадено днес със символична „първа копка”. Сред присъстващите бяха зам.кметът по устройство на територията и строителството Камен Костов, управителят на фирмата-изпълнител Господин Господинов, представители на строителния надзор, експерти от общинския отдел „Екология”.

„Радвам се, че този проект получи одобрение и чрез него ще имаме възможност да възстановим пространството, познато от недалечното минало и любимо на нашите съграждани. Ще го облагородим и ще го превърнем в още по-привлекателно място”, заяви заместник-кметът Костов.

Дейностите ще обхванат разделителната ивица по ул. „Никола Фурнаджиев”, между улиците „Петко Д. Петков” и ул.”А.С. Пушкин”. Основно те ще бъдат насочени към обогатяване на съществуващото озеленяване чрез засаждане на нови широколистни и иглолистни дървесни видове, вечнозелени и цъфтящи храсти и  многогодишни цветя. Предвижда се изграждане на кътове за отдих, където ще бъдат монтирани градински пейки, водни елементи-стени, както и чешми за хора и животни.

Предстои изграждане на необходимите площадкови инженерни мрежи за водоснабдяване, поливане и отводняване, както и енергоспестяващо осветление, което ще помогне за намаляване на енергийната консумация и емисиите на парникови газове.

Промените в микроклимата на възстановената пешеходна зона ще отчитат измервателни климатични мини-станции с LED табло, чрез които гражданите ще получават информация за стойностите на влажността и температурата в реално време.

Проектът е финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.  Той представлява част от предефиниран проект №3 BGENVIRONMENT-4.001 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България”. Водещ партньор е Националният доверителен екофонд /НДЕФ/, а от страна на донорите – Асоциацията на местните и регионални власти (KS) в Норвегия, в сътрудничество със Западно-норвежкия изследователски институт. Фирмата-изпълнител на дейностите е „Суперстрой -инженеринг” ЕООД, гр. Ямбол. Строителният  надзор ще се осъществява от  „ИВТ консулт” ЕООД, гр.София. Срокът за изпълнение е 146 календарни дни.

Facebook Comments