СЛИВЕН

Община Сливен изготви четири идейни проекта за физкултурните салони на ПМГ и ГПЗЕ

Община Сливен предлага за обществено обсъждане четири идейни проекта за изграждането на физкултурни салони на ПМГ „Добри Чинтулов“ и ГПЗЕ „Захари Стоянов“. До 1 юли специалисти и граждани могат да дадат своето мнение и да заявят предпочитания на email : [email protected]

Целта е повече хора да се запознаят с предложенията и на етап идейно проектиране да се вземат предвид конструктивните предложения и съобразно финансовите възможности  да се избере най-подходящият вариант.

В началото на годината Общината получи държавно финансиране за изграждането на двата физкултурни салона. С построяването им ще се разреши дългогодишен проблем за двете училища и ще се подобрят условията за физкултурно възпитание и спорт на учениците.

Четири варианта на идеен проект:

ВАРИАНТ 1

ЗАПАЗВАНЕ на съществуващия физкултурен салон  с размери 10 м х 20 м и височина от 7 м, запазва се сцената, което му придава и многофункционално използване. Входът му за посетители при многофункционално използване ще бъде от изток (oт улица „Великокняжевска”. На приземно ниво се предвиждат още общи санитарни помещения (за посетители) и 2 бр. учебни кабинети. Основният достъп за салона за учениците от ГПЗЕ ще бъде на второ ниво, чрез топла връзка директно от училището. На второ ниво се предвиждат още две съблекални за мъже и жени, всяка със санитарно помещение – WC и душове. На второ ниво се предвиждат и 2 бр. учебни кабинети. Достъпът до салона се осъществява чрез двураменна стълба, която води до приземно ниво. 

За учениците от ПМГ се предвижда изграждане на изцяло нов физкултурен салон от запад, с вътрешни размери 24,7 м х 13,2 м и височина 8,4 м, залепен за съществуващия салон, със самостоятелен вход от юг – вътрешния двор на училището. Размерите му са достатъчни за следните спортове: волейбол, тенис на корт, тенис на маса и гимнастична площадка от 200 м2. В салона се предвижда и малка трибуна за посетители. На приземно ниво е разположена 1 бр. съблекалня и санитарни помещения (WC  и душове) за жени. На второ ниво се разполага съблекалнята за мъже със санитарни помещения  (WC  и душове ), както и 2 бр. учебни кабинети. До второ ниво се стига чрез двураменна стълба, като има заложен и асансьор. Вариантът предлага и покривна тераса към вътрешния двор. Предвижда се и трето ниво (етаж). Необходимите средства за изграждането са близо 3 млн. лв.

ВАРИАНТ 2

ПРЕМАХВАНЕ на съществуващата сграда. На нейно място се предвижда изграждане на два изцяло нови физкултурни салона, с два отделни самостоятелни входа на юг откъм вътрешния двор на училищата. В този вариант се предвижда изграждане на един голям физкултурен салон с размери 29,6 м х 11,5 м и височина 11,5 м, проектиран по размери за следните възможности за спортове: волейбол, тенис на корт, тенис на маса, гимнастична площадка. Залата е оразмерена включително и за баскетбол. Към физкултурния салон има предвидена и складова площ. На първо ниво са разположени oще преддверие и общи санитарни помещения (WC) за посетители. Чрез двураменна стълба се достига до второ ниво, където са разположени съблекалните за мъже и жени, със съответните санитарни помещения – WC и душове. На етажа е предвиден и учителски кабинет. И в този вариант се предвижда изграждане на топла връзка (пасарелка) със сградата на ГПЗЕ. Не се предвиждат други учебни помещения (кабинети) на второ ниво. Би могло стълбата да се доразвие и да достигне до покривно ниво за изграждането на открита тераса.

Вторият салон за учениците на ПМГ се предвижда да е по-малък, с размери 24,7 м х 13,2 м и височина 8,3 м, изцяло е решен на приземно ниво . Съдържа следните помещения – преддверие, съблекални за мъже и жени със санитарни помещения,  кабинет за учителя и склад към физкултурния салон. За изграждането по вариант 2 са необходими около 1 мл. и 700 хил. лв.

ВАРИАНТ 3

В този вариант се предвижда аналогична с втори вариант структура на спортната зона  и физкултурни зали със същите размери. Достъпът към тях е от дворното пространство, където се обособява открита площадка за спорт и училищни ритуали (анфитеатрална). Предвидена е и „топла“ връзка с втората междинна стълбищна площадка на съществуващия корпус, на второ ниво, където са развити съблекални за ученици, санитарни възли и кабинет за учител. Вариантът не предвижда други учебни помещения, различни от спортната зона. Необходимата сума е малко над 1 млн. и 800 хил. лева.

ВАРИАНТ 4

Предвижда създаване на две физкултурни зали с ЕДНАКВИ светли размери 13,2/24,5 метра, със съвместяване на игрални полета за волейбол, тенис на корт единичен, тенис на маса и гимнастическа площадка. Към тях се предвиждат малки зрителни трибуни, както и съответните санитарни и обслужващи помещения, диференцирани за двете гимназии на приземно ниво. До вторите нива се достига чрез двураменни стълби, където са разположени допълните учебни кабинети (за разширение на училищния процес) и санитарни възли. До второ ниво може да се достигне и чрез  топла връзка (пасарелка) със сградата на ГПЗЕ. На третото ниво са предвидени допълните учебни кабинети, както и покрити тераси към тях и открита връзка (пасарелка) със сградата на ГПЗЕ. За реализацията на вариант 4  ще са необходими около 2 млн. и 600 хил. лв.

Информация, снимки и схеми на идейните проекти са публикувани в сайта на Община Сливен :  https://mun.sliven.bg/news/365956

Facebook Comments