СЛИВЕН

Община Сливен изпревари всички общини по рейтинг на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет за 2023 г.

Община Сливен отново е на първо място по рейтинг на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет за 2023 г. сред всички български общини. Това сочат резултатите от годишния граждански одит на активната прозрачност за 2023 г., който се провежда ежегодно от програмата за достъп до информация. Официално те бяха обявени вчера. Община Сливен е на първо място сред всички  български общини на „Картата на прозрачността” – 100% прозрачност и максимален брой точки – 28,5.

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващат публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача” и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Те са публикувани в интернет на: Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

По общ рейтинг на активната прозрачност, както през 2020 г. Община Сливен е  на трето място сред всички институции в България, сред всички административни структури на местно, централно и териториално ниво. 

„Това е изключителен успех и поредно  заслужено признание за работата на Общината ни  по прилагане на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и оценка на официалната й интернет страница. Стремим се тя отговаря на високите законови изисквания за прозрачност и откритост, а секция „Достъп до информация”, има богато съдържание, което съответства на разпоредбите на ЗДОИ. Използвам случая да благодаря отново на колегите, на целия ни екип, който работи по прилагане на ЗДОИ. Този обективен рейтинг е оценка и за цялостната дейност на общинското ръководство и администрация в посока прозрачност и откритост”, коментира кметът Стефан Радев.

Нивото на прозрачност през 2023 г. бе оценявано с точкова система  по 118 индикатора за общините, 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет и 94 – за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет.  

В периода от 1 април до 5 юни 2023 г., програмата за достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването бе да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

В рамките на проучването бяха подадени 562 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2022 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации. Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

Това е трети голям успех за Община Сливен през последните два мандата, свързан с прилагането на разпоредбите на ЗДОИ. През 2016 г. Общината спечели първо място в националния  рейтинг на активна прозрачност. Същата година  тя получи най-голямата национална  награда „Златен ключ” за високото ниво на активна прозрачност и своевременното и ефективно изпълнение на задълженията по ЗДОИ, включително въведените с измененията от края на 2015 г. От приемане на закона през 2020 г. , Община Сливен е  двукратен носител на „Златен ключ” и е удостоена и с отличие:  „Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за граждани”.

Facebook Comments