Сливен

Община Сливен набира персонал за предоставяне на патронажна грижа

Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа + в Община Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., в срок до 17 септември е обявен прием на документи за позициите домашен помощник/санитар и хигиенист.

Чрез изпълнение на проекта се дава възможност за предоставяне на социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора и лица с увреждания.

Заявления за кандидатстване се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Сливен – гише № 8, на адрес: гр. Сливен, ул. „Цар Освободител“ № 1.

За информация: 044/611 313; 044/611310 .

Facebook Comments