Сливен

Община Сливен набира персонал за предоставяне на патронажна грижа

Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа + в Община Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., в срок до 13 октомври е обявен прием на документи за позицията „Разносвач“ за доставка на храна и лекарства на възрастни хора и лица с увреждания.

За заемане на длъжността не се изисква професионален опит и трудов стаж. Кандидатите следва да притежават минимум основно образование.

Необходимите документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Община Сливен: https://mun.sliven.bg, рубрика „Актуално”/„Работни места“.

Заявления се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Сливен – гише № 8, на адрес: гр. Сливен, ул. „Цар Освободител“ № 1.

За информация: 044/611 313; 044/611310.

Facebook Comments