СЛИВЕН

Община Сливен обнови оборудването в детската млечна кухня

Детската млечна кухня в Сливен е с обновено специализирано кухненско оборудване. За това съобщи директорът на услугата Мирослава Костова. Храната на най-малките и по-големи малчугани в общината ще се приготвя на нови готварски комбинирани уреди, пекарни на две нива и стерилизатор. Средствата за новото оборудване са осигурени изцяло от общинския бюджет. Миналата година Общината ремонтира сградата и пункт аза раздаване на храна в кварталите „Даме Груев” и „Българка”, а тази година – извърши текущ ремонт на помещението за раздаване на храна в квартал „Речица”. Надграждайки дейността на млечната кухня Общината успя да разкрие раздавателни пунктове в няколко населени места – Самуилово, Гергевец, Камен, Желю войвода и Крушаре.

От месец февруари т.г. бе въведена и нова услуга – „Виртуална кухня”, като заявките и заплащането се извършват чрез ваучери по електронен път. Платформата е достъпна на сайта на Община Сливен на посочения линк: https://dmksl.uslugi.io/

Общината припомня, че ваучери за храна могат да се заявяват онлайн от понеделник до четвъртък, включително, през профила на абоната в платформата. Активните абонати на млечната кухня са въведени служебно и могат да получат регистрационните си талони от раздавателните пунктове в Сливен и в село Самуилово. Те се намират в кв. „Даме Груев”, бл.7, кв. „Дружба” – ДГ „Детски рай 1″, ул. „Петко Славейков” №8, кв. „Клуцохор”, ул. „Хан Крум” №1, кв. „Сини камъни” – ОДЗ „Елица”, кв. „Българка” – Детска ясла №15, кв. „Стоян Заимов” – ДГ „Зорница”, пл. „Васил Левски” №7, кв. „Република”, бл.39, кв. „Речица” – сградата на Кметството и село Самуилово – сградата на Кметството. Ваучери могат да се закупуват и на място в пункта кв. „Даме Груев”, бл.7, където могат да се заплащат в брой. Новите абонати на кухнята трябва да се регистрират в платформата и в петдневен срок да представят необходимите документи в пункта за активиране на достъпа за онлайн заявки.

Необходими документи – бележка от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист с указания за хранителния режим; копие от удостоверението за раждане на детето. След одобрение на заявката, на абоната ще бъде издаден регистрационен талон.

В Детска млечна кухня – Сливен се приготвя храна, предназначена за обедно хранене за деца на възраст от 10 месеца до 3 години, които се отглеждат в домашни условия по предварително изготвени месечни менюта. Те са разработени в съответствие с изискванията на Наредба №2 /07.03.2013 г. за здравословно хранене на деца на възраст от 0 до 3 години в Детските заведения и детските кухни.

Ястията се приготвят по рецепти, включени в „Сборник с рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст”, утвърден от Министерство на здравеопазването. Следвайки физиологичните особености на детския организъм, менюто е разделено за три възрастови групи:

I – ва група – за деца на възраст от 10 месеца до 1 година.

II – ра група – за деца на възраст от 1 година до 2 години.

III – та група – за деца на възраст от 2 до 3 години.

Facebook Comments