СЛИВЕН

Община Сливен организира онлайн обсъждане на Плана за устойчива градска мобилност

Община Сливен организира онлайн обществено представяне и обсъждане на Плана за устойчива градска мобилност за периода 2022-2030 г. Събитието е насрочено за 9 март от 11.00 часа.

Изготвеният План за устойчива градска мобилност на Община Сливен е с хоризонт до 2030 година. Той представлява стратегически документ, предназначен да задоволи нуждите от мобилност на хората и бизнеса в градовете и техните околности за по-добро качество на живот, в т.ч. достъп до работни места и услуги за всички, подобряване на безопасността, намаляване на замърсяванията, парниковия ефект и консумацията на енергия, подобряване качеството на транспортиране на хора и стоки, както и повишаване цялостното качество на градската среда.

Визията на Плана за устойчива градска мобилност на Сливен е формулирана на основата на анализа на настоящата ситуация и постигането на стратегическите изисквания на европейските и национални политики за градската мобилност. Тя има дългосрочен характер и надхвърля срока на действие на плана. Амбицията на Плана е развитие на устойчива мобилност в градските зони и прилежащите населени места на Сливен, стимулираща растежа на местната икономика.

С оглед спазване на противоепидемичните мерки и строгите изисквания при организиране на мероприятия на закрито, Община Сливен организира дистанционно онлайн обществено обсъждане на Плана за устойчива градска мобилност.

Събитието ще се проведе чрез приложението за видеоконференции Google Meet: meet.google.com/anv-myjw-mtj.

Всички желаещи да участват в онлайн обсъждането е необходимо предварително да инсталират приложението и да заявят своето участие по електронна поща.

Лицата, които нямат възможност да присъстват на срещата, могат да разгледат варианта на План за устойчива градска мобилност и да изпратят своите препоръки и забележки до 30.03.2022 г. по електронна поща.

С цел запознаване на всички заинтересовани страни с Плана и получаване на обратна връзка, документът е публикуван на сайта на Община Сливен в секция Администрация / Административни актове/ Стратегии, планове и програми / Планове / План за устойчива градска мобилност (ПУМГ) за периода 2022-2030 г.

За повече информация, предложения и заявки можете да пишете на електронна поща: [email protected] или да позвъните на телефон: 044/ 611 253.

 

 

Facebook Comments