СЛИВЕН

Община Сливен организира публично обсъждане за увеличаване на общинския дълг

Община Сливен организира публично обсъждане за увеличаване на дългосрочния общински дълг под формата на кредит от ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове”.

Средствата са необходими за изпълнението на “Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен”, финансиран чрез комбинирана подкрепа от финансов инструмент и безвъзмездна помощ по ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Причината за увеличението на дълга е, че в процеса на изпълнение на проекта, в резултат на високата инфлация и повишаването на цените на строително-монтажните работи, се формира недостиг на средства в размер на 1 700 000 лева.

При условие, че кредитът бъде увеличен, то той ще възлиза вече на 4 600 000 лева.

Общественото обсъждане ще се проведе на 24.11.2022 г., четвъртък, от 17:00 часа в зала „Май”.

Поканата за участие в общественото обсъждане e публикувана на интернет страницата на общината в раздел: Стратегии, планове и програми/ Програми, на адрес: https://mun.sliven.bg/programi.

Facebook Comments