СЛИВЕН

Община Сливен отново се включи в Международното преброяване на белия щъркел

На всеки 10 години, в над 40 страни по света, се провежда мащабно природозащитно събитие – Международно преброяване на белия щъркел. Тази година то е осмото поред. В България то протича в общо над 5 хил. населени места. Координиращата организация на събитието за страната е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Община Сливен се включи и в тазгодишната инициатива.  Експерти от общинския отдел „Екология” преброиха гнездата на пернатите във всички населени места в общината.

Общо в цялата община има 63 броя гнезда, от които 16 са без поставени изкуствени платформи. По населени места най-много гнезда има в селата Биково, Желю войвода, Младово, Скобелево. Интересна е и тенденцията към увеличаване на щъркеловите гнезда и в планинската котловина в селата Средорек, Божевци, Стара река, Изгрев, Зайчари.

Община Сливен е предприела мерки и за своевременно информиране на „Електроразпределение Юг” за поставяне на изкуствени платформи с цел обезопасяване на гнездата на белия щъркел /Ciconia ciconia/.

Основната голяма заплаха за щъркелите в България са жиците на електроразпределението, тъй като птиците си правят гнездата директно върху стълбовете и често се запалват и загиват, както възрастните птици, така и малките в гнездото.

Характерно при щъркелите е моногамията, т.е. възрастните двойки са за цял живот заедно, ако някоя от възрастните птици я сполети нещастен случай с токов удар, другата птица може да се принуди да изхвърли малките от гнездото, защото ще се почувства непосилна да нахрани 3 или 4 малки щъркели. В такива случаи има нулев гнездови успех не само за една година, а за години напред и птицата остава сама. В с. Самуилово, което беше известно населено място с най-много гнезда на щъркели по дървета – повече от 12 гнезда, към този момент има само едно гнездо, вследствие на климатичните промени.

Първото преброяване на белия щъркел е организирано през 1934 г. България се включва през 70-те години на миналия век.

Facebook Comments