СЛИВЕН

Община Сливен получи награда от Асоциация „Прозрачност без граници“

Община Сливен получи награда от Асоциация „Прозрачност без граници“. Това стана по време на представянето на изследване на Асоциацията Индекс на местната система за почтеност за 2023 г., което се състоя на 12 декември в София. Наградата получи кметът Стефан Радев от изпълнителния директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ – Калин Славов. Призът бе връчен в категория „Обратна връзка с гражданите и действия за подобряване на административното обслужване (за прилагане на Европейски модел за качество и за публичност на резултатите от анкети с граждани)“.

„Благодаря за наградата от името на всички колеги в администрацията, които заслужават това признание. Радвам се, че усилията, които полагаме за подобряване на работата с гражданите, са отчетени за втора поредна година в авторитетното ви изследване“, каза Стефан Радев.

Индексът на местната система за почтеност е ежегодно изследване на антикорупционния капацитет, роля и значение на институции и сектори от обществения, политическия и икономическия живот във всички 27 общини, които са областни центрове. Той включва – общински съвет, кмет, общинска администрация, местни политически партии, бизнес, медии, гражданско общество, общинско здравеопазване. Изследването стартира през 2015 г.

В резултат на осъщественото наблюдение и анализ се публикува годишен „Индекс на местната система за почтеност в България“. Сред основните задачи е идентифицирането на добри практики и насърчаването на техния обмен между институциите в изследваните общини.

На събитието бяха представени и най-добрите практики и успехи в провеждането на политики за ефективност, прозрачност и отчетност на местно ниво. Община Сливен е отличена за „Обратна връзка с гражданите и действия за подобряване на административното обслужване: за прилагане на Европейски модел за качество и за публичност на резултатите от анкети с граждани“.

На тазгодишното представяне на Индекса участваха парламентаристи, представители на институции, Националното сдружение на общините, кметове, представители на общинските администрации, на общините областни центрове, общинските съвети, областните администрации, местни обществени посредници, представители на неправителствения сектор, бизнеса, академичната общност и медии. Събитието е част от проект „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

През 2020 година сливенският кмет Стефан Радев беше отличен от авторитетното изследване за добри практики в отчетността при изпълнението на европейски проекти.

Индексът на Местната система за почтеност в България позволява извършването на ежегодна сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, роля и значение на ключови институции и социални звена на местно ниво. Той се съставя въз основа на детайлно разработен набор от показатели за изследване на институциите и структурите във всичките 27 общини – областни центрове в страната.

Facebook Comments