Сливен

Община Сливен предоставя патронажна грижа за възрастни хора, лица с увреждания и карантинирани

Община Сливен продължава изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Целта на проекта е оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване, лица с увреждания, възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижи, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот.

Проектът обхваща и лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами. На лицата от целевите групи се извършва доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

С предоставените социални услуги в домашна среда, освен подкрепа на нуждаещите се лица, се ограничават и преките контакти, като се спазва социална изолация, като превенция срещу разпространението на COVID-19.

Община Сливен напомня на гражданите, че могат да подават сигнали за заявка на тел. 044/611312, Красимира Будакова.

Facebook Comments