СЛИВЕН

Община Сливен спечели проект за над половин милион лева за ремонт на културни обекти в града

Община Сливен започва изпълнението на проект „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“. Безвъзмездните средства са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Финансирането е в размер на близо 550 хил. лв.

Дейностите по проекта предвиждат освежаване и обновяване на експозиционните пространства в Художествена галерия „Димитър Добрович“ и Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“. Предстои да бъде закупено оборудване и обзавеждане за културните обекти. Планира се и реставрация на картини и провеждането на множество събития, изложби и мероприятия с различни етноси от района. Застъпена е творческа работа с деца по съвременен метод, като се използва дигитална графика.

За реализиране на проекта, Община Сливен ще си партнира с културни институции в града. Дейностите ще се изпълнят съвместно с Художествена галерия „Димитър Добрович“, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ и Сдружение „Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България“.

Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца.

Facebook Comments