СЛИВЕН

Общински съвет-Сливен заседава извънредно този четвъртък – 17 март

Извънредно заседание на Общински съвет-Сливен е насрочено за този четвъртък, 17 март. Причината е две предложения на кмета Стефан Радев, които касаят бежанската и хуманитарна криза в Украйна.

Едното от предложенията се отнася за предоставяне на общински жилища от фонд „Резервен“ на бежанци-граждани на Република Украйна или български граждани, живеещи там, пострадали от военните действия.

Второто включва дарение на средства в помощ на цивилното население на град Тернопол, Република Украйна. В това предложение кметът Радев посочва, че в Община Сливен е постъпило писмо от кмета на побратимения град Тернопол, Република Украйна, с искане за отпускане на средства в евро, за снабдяване на цивилното население, вкл. и приходящи бежанци от централната и източната част на Украйна. Това са предимно майки с деца и възрастни хора. Искането е за снабдяване с  лекарства, храна, дрехи и др. стоки от първа необходимост. В тази тежка военна обстановка, цивилното население на Украйна се нуждае от подкрепа, необходима за опазване на живота и здравето на най-уязвимите от войната – децата, жените и възрастните хора.

Предвид направеното искане от кмета на Тернопол, Община Сливен се е свързала с представител на НКФ „Каритас България“, които имат представителство в Тернопол. От фондацията са изразили съпричастност и готовност за съдействие, дарените средствата да достигнат до техните партньори в Украйна, като се предоставят за нуждите на цивилното население на територията на Тернопол“, се посочва още в предложението на кмета Стефан Радев.

Сесията ще се проведе в зала „Май“ от 9 часа.

 

Facebook Comments