СЛИВЕН

Общински фонд „Култура” започва да набира проекти за първата си сесия за 2024 г.

И през тази година Общински фонд „Култура” ще продължи дейността си. Тя е насочена предимно към финансова подкрепа на проекти в различни форми – на музикалното изкуство, художествени или литературни произведения, документални филми, изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен, творчески продукти на млади сливенски дарования и др. В тази връзка от Фонда обявиха и сроковете за подаване на проектни предложения през първата за тази година сесия. Приемът на документи започва на 8 януари и ще продължи до 15 март, включително, в деловодството на Общинска администрация. Пълният комплект документи, необходими за кандидатстване, ще са достъпни на официалната страница на Общински съвет Сливен – http://www.obs.sliven.bg.

Обичайно, проекти могат да подават организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина.

Подробна информация вносителите на проекти могат да получат в Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” на Община Сливен, при секретаря на фонда. Телефони за контакт: 044/611-221; 0879 59 90 54.

Общински фонд „Култура” при Община Сливен е създаден през 2015 г. Сред целите му е да подкрепя финансово стойностни образци на културата, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на региона.

Facebook Comments