СЛИВЕН

Общински фонд „Култура“ ще финансира четири проекта

Общо четири проекта от пролетната сесия на Общински фонд „Култура“ получиха одобрение за финансиране. Проектните предложения бяха разгледани и гласувани на заседание на Управителния съвет на Фонда.

Право да подават проекти имат организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на региона.

Преиздаване на историческия роман на Цончо Родев „Тътени“, е сред одобрените проекти. Вносител е Издателство „Фабер – принт“ ООД, представлявано от Генчо Генчев. Финансовата подкрепа от Фонда е в размер на 4 000 лв.

Вторият одобрен проект касае отбелязване на 100 години от рождението на живописеца Генко Генков. Вносител е Художествената галерия „Димитър Добрович“ в Сливен, представлявана от Маргарита Пенева – директор. Отпуснатата сума за  проекта е 3 000 лв.

Антология „Завинаги в сърцето“, сборник от избрани поетически творби от проведените пет конкурса, свързани със село Ичера и сливенския край, е третият проект, който ще получи финансова подкрепа. Вносител е НЧ „Зора 1872“, с. Ичера, представлявано от председателя на читалището – Велин Белчев. Проектът ще бъде подкрепен със сумата от 1 500 лв.

Одобрение за финансиране получи и Първи национален конкурс – надпяване „Славеи пеят край Сливен“. Вносител е НЧ „Христо Ботев 1897“ в Сливен, представлявано от Иван Благоев – председател. Инициативата ще бъде подкрепена от Фонда с 4 500 лв.

Общата стойност на одобрените проекти възлиза на 13 000 лв.

В дневния ред на заседанието на Управителния съвет бе включено и приемане на бюджета на Фонда за 2023 г. Той е в размер на близо 61 000 лв.

В рамките на заседанието два проекта бяха отложени. Те си запазват правото на повторно кандидатстване. Това са изложбата „Под знака на свещеното“ (Сакрална топография на Сливенско), вносител доц. д-р Владимир Демирев – координатор към Регионален академичен център – Сливен към БАН и отпечатване на сборник от Национална научна конференция, посветена на 200–годишнината от рождението на Добри Чинтулов, с вносител РИМ „Д-р Симеон Табаков“- Сливен.

Два от внесените проекти не бяха допуснати за гласуване поради непълен комплект от документи – „Реставрация на икони от иконостаса на храм „Св. Троица“ в кв. Речица, вносител Йоан Попов и „Пленер Сливен 2023“, вносители Дружество на художниците – Сливен, представлявано от Румен Спасов.

Предстои решенията на Управителния съвет да бъдат внесени за гласуване и утвърдени на следващата редовна сесия на Общински съвет-Сливен.

За подробна информация вносителите на проекти могат да направят справка в дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” на Община Сливен, при секретаря на Фонда. Телефони за контакт: 044/ 611 221; 0879 59 90 54.

Facebook Comments