Сливен

Организират информационна кампания за лишените от свобода в женския затвор в Сливен

Местната комисия за борба с трафика на хора, в партньорство с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – Затвор Сливен, стартират съвместна инициатива за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

В рамките на партньорската дейност ще бъдат обхванти 60 жени, лишени от свобода в затвора в Сливен, включително и от затворническите общежития от открит тип „Сливен” и „Рамануша”.

Основна стратегическа цел е подпомагане процеса на успешна реинтеграция на жените след напускане на затвора, чрез предоставяне на информация за престъплението трафик на хора, най-честите методи на въвличане и начините за предпазване от попадане в сексуална експлоатация и насилствена проституция.

Facebook Comments