СЛИВЕН

Организират публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за изграждане на общински фотоволтаичен парк

Община Сливен напомня, че от 10 часа на 11 август в зала „Май“ ще се състои публично обсъждане на проект за поемане на дългосрочен дълг.

Планира се средствата да бъдат осигурени чрез „Фонд ФЛАГ“ ЕАД. Целта е да се дофинансира изграждането на две общински фотоволтаични централи. Максималният размер на дълга ще е до 5 млн. лева.

Община Сливен кани гражданите да се включат в общественото обсъждане, за да бъдат информирани подробно или да споделят мнение.

Допълнителна информация за проекта е публикувана на следния линка: https://mun.sliven.bg/uploads/CFA74644FCA90B2923FF5C4FB9BCA367.

Идеята за създаване на общински фотоволтаичен парк възникна след повишението на цените на ел. енергията, в резултат на което разходите за ток на общинските структури се увеличиха почти три пъти. Целта на амбициозната инициатива, която получи подкрепата на Общинския съвет, е да се осигури по-голяма сигурност за общината при евентуални нови промени на ценовия пазар.

Част от средствата за изграждането на двете фотоволтаични централи са осигурени от постъпили през 2022 г. приходи по договор за учредяване на срочно ограничено вещно право на строеж върху поземлени имоти в размер на близо 4 млн. 480 хил. лева.

Facebook Comments