България

Отварят моловете, фитнесите и залите за народни танци

От днес започва поетапното разхлабване на мерките в страната. Големите търговски центрове отново отварят врати, но при спазването на строги правила. Малолетни и непълнолетни лица ще се допускат само с придружител.

Заедно с моловете отварят фитнесите и залите за тренировки. Те ще трябва да работят с до 50% от капацитета си и при спазване на разстояние най-малко 2 метра между посетителите.

От началото на месец февруари в залите за народни танци се завръщат всички, които обичат българския фолклор. Посещаемостта трябва да е до 30%, се посочва в заповедта на министъра на здравеопазването. Отстоянието между хората в залата следва да е 1,5 метра.

Ресторантите обаче остават затворени до 1 март. От бранша се отказаха от протестното отваряне, което беше планирано за днес.

Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.

Facebook Comments