ЛЮБОПИТНО

Откриха документална изложба по повод 200 г. от рождението на Добри Чинтулов

В Регионалната библиотека „Сава Доброплодни“ бе открита документалната изложба „И будеше за бунт сърцата…”, посветена на 200 г. от рождението на Добри Чинтулов – една от най-значимите фигури на Българското възраждане, заслужил учител, забележителен педагог, изключителен патриот и родолюбец, бележит общественик и борец за църковна независимост, вдъхновен бунтовен поет и родоначалник на новата българска поезия.

Изложбата е организирана в партньорство с Община Сливен, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Регионална библиотека „Петко Рачов Славейков” – Велико Търново, Държавен архив – Сливен и др. Събитието е част от програмата за празника на Сливен – Димитровден.

В дванадесет табла и десет витрини са представени снимки, архивни и документални материали, периодични издания и книги, които проследяват основните етапи от живота и делото на Чинтулов. Представено е родословието на бащиния му род, неговото семейство, годините на учение, обучението му в Одеската Херсонска духовна семинария, дейността на Чинтулов като учител в Сливен и Ямбол, участието му в борбата за независима българска църква и в Първия църковно – народен събор в Цариград през 1871 г., последните години от живота на поета след Освобождението през 1878 г., като специално място е отделено и на признателността към неговото дело.

В изложбата могат да се видят и първите му публикувани стихове в „Цариградски вестник“ и в книгите „Разна любовна песнопойка“ /Белград, 1858/, „Цигулка с народни и любовни песни“ /Браила, 1869/ и др. Специално място е отделено на книжовната, литературна и езиковедска дейност на Чинтулов. Представени са всички издания на неговата поезия, речи и писма, както и издадените почти 100 г. след неговата смърт „Ръкописни учебници“.

Изложени са и трудовете на най-известните биографи на Чинтулов и на изследванията върху неговото творчество. Интерес представлява представеното в оригинал съчинение на Чинтулов „Справедливо ли е мнението за преселването на душата“.

В изложбата могат да се видят и два портрета на поета, рисувани от художниците Стефан Петров/1943/ и Иван Савов /1972/. Любопитен акцент в изложбата са и нотните записи на негови песни, които са хармонизирани от Мишо Тодоров.

На откриването на изложбата бе представен и био-библиографският указател „Добри Чинтулов“, издаден от РБ “Сава Доброплодни“, със съставители д-р Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова и Росица Иванова. Указателят обхваща периода от 1849 г. до м. юли 2022 г., представяйки 1619 публикации от и за Чинтулов.

Документалната изложба „И будеше за бунт сърцата…“ ще бъде експонирана до 29.10.2022 г. Колективните посещения се организират по предварителна заявка.

Facebook Comments