БЪЛГАРИЯ

От днес автобусните превозвачи могат да кандидатстват за евросубсидии

От днес до 10 ноември 2020 г., българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, могат да кандидатстват за осигуряването на оперативен капитал за осъществяване на дейността си.

Средствата се предоставят по процедура „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият бюджет на операцията е в размер на 30 млн. лв. 

Съгласно условията за кандидатстване се изисква фирмите да са лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози, както и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 и 2019 г.

Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за едно подадено заявление е 3 000 лв., а максималният – 450 000 лв., като не се изисква съфинансиране от кандидатите. Помощта, която се предоставя по процедурата, не може да надхвърля 8% от оборота на фирмата за миналата година.

Подаването на заявлението за участие става изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

От Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщенията информират, че автобусните превозвачи, които ще кандидатстват за финансова подкрепа, ще бъдат преценявани само по допустимост, без да се прави оценка на проектни предложения. По този начин се гарантират опростени правила за подаване на документи и максимална обективност на процеса.

Всички допустими фирми ще получат средства. Така връзката между автобусните превозвачи и МТИТС ще бъде директна, без да е необходимо те да ползват консултанти и да заплащат такси, и комисионни.

МТИТС прави това уточнение заради получени сигнали от страна на автобусни превозвачи, които  са получили подвеждащи предложения за посредничество от фирми-консултанти.

Фирмите, които желаят да кандидатстват,  могат да се запознаят с пакета документи на следния линк: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/225/dokumenti-po-myarkata-za-finansova-podkrepa-na-avtobusnite-prevozvachi.

Facebook Comments