СЛИВЕН

От днес стартира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Сливен

Община Сливен и „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД организират мобилен събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране на 27 и 28 октомври от 10 до 16 часа в ж. к. „Българка“ (паркинг, западно от хипермаркет „КАУФЛАНД“, до „Битака“).

Основни групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри и ампули, прекъсвачи, живак (с изключение на луминесцентни лампи);
  • Лакове и бояджийски материали – бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и др;
  • Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви и др.;
  • Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;
  • Негодни препарати за растителна защита – пестициди;
  • Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци. След употреба отделете опаковките заедно с остатъка от продукта и ги предайте в мобилния събирателен пункт на обявените дати.

За информация: www.balbok.com.

Facebook Comments