Избори октомври 2022

Партиите се разбраха за разпределението на състава на секционните избирателни комисии в община Сливен

Кметът Стефан Радев проведе днес консултации за състава на секционните и подвижните секционни избирателни комисии в община Сливен, във връзка с насрочените на 14 ноември избори за президент и вицепрезидент на Република България и предсрочни избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. На тях присъстваха представители на парламентарно представени партии и коалиции, регистрирани за предстоящите избори.

Консенсусно беше разпределен броят на членовете на всички 181 образувани секционни избирателни комисии на територията на общината, като представителите на партиите бяха предварително запознати с разпределението. Днес те единодушно го приеха, без забележки.

В секции до 300 избиратели съставът на СИК-те е 6-членен, от 301 до 500 избиратели – 7-членен, над 500 избиратели – 9-членен, а подвижните и допълнително образувани секции са 6-членни. Съгласно решението на Районната избирателна комисия, 18 секции в общината ще бъдат 6-членни, 31 секции – 7-членни, а 132 ще бъдат 9-членни.

1 513 е общият брой на членовете на комисии в общината, заедно с тяхното ръководство /председател, заместник-председател и секретар/. Разпределението по партии и коалиции е следното: 368 са членовете на “Има такъв народ”, 357 – ГЕРБ-СДС, БСП – 216, “Демократична България” – 207, ДПС – 184 и “Изправи се БГ! Ние идваме” – 181.

Ръководният състав на комисиите от общо 543-ма души се разпределя така: “Има такъв народ” – 147, ГЕРБ-СДС – 143, БСП – 81, “Демократична България” – 77, ДПС – 66, “Изправи се БГ! Ние идваме” – 29.

Срокът за подаване на поименните списъци за СИК, включително и списък на резервните членове, които да заместят предложените лица в случаите, предвидени в Изборния кодекс, е до 12 октомври в Общинска администрация.

До 14 октомври кметът Стефан Радев следва да представи в РИК-Сливен поименно предложение за състави на секционните и подвижните секционни избирателни комисии.

Facebook Comments