Сливен

Паспортната служба в Сливен е с удължено работно време

Поради големия брой желаещи да подновят своите лични документи, сектор „Български документи за самоличност“ в Сливен ще работи с удължено време – от 07:30 до 17:30 часа.

Продължават да се приемат и искания за „организиран прием”, който се извършва с мобилна станция на място или в залата на група „Миграция”, в сградата на сектор „БДС”, ул. „Миркович” № 2.

Работното време в звената „БДС“ в районните управления в Нова Загора, Твърдица и Котел остава непроменено – от 08:30 до 17:30 часа.

От сектор „БДС” напомнят, че срокът за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 дни, след датата на изтичане на валидността на документа за самоличност. При неспазване на срока се налага глоба в размер от 20 до 150 лева.

От Парспортна служба информират още, че удължаването на валидността на личните карти и паспорти с 6 месеца се отнася само за тези от тях, чиито срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г.

Гражданите, които притежават валиден квалифициран електронен подпис, могат да подадат заявление за нова лична карта или паспорт на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg/.

Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи, може да се получи на телефони: 044/644 355.

Facebook Comments