СЛИВЕН

Повече от година жителите на Кермен очакват да бъде изграден пътен възел на магистрала „Тракия“

Повече от година и половина Кермен очаква да бъде изграден пътен възел на магистрала „Тракия“.

След многобройни искания от жителите на града, в началото на 2021 година стартираха дейности по изграждане на съоръжението, което е от огромно значение за по-добрата логистика на земеделските стопани, произвеждащи стоки за износ от пристанище Бургас. Пътните артерии, водещи до този възел, също бяха ремонтирани. Беше одобрено и заданието за проектиране на съоръжението, но оттогава досега няма никакви видими действия.

Още на 13 май народните представители от ГЕРБ Десислава Танева и Мария Белова отправиха питане до вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов какви дейности са извършени през последните месеци и в какъв срок се предвижда да стартира и приключи изграждането му.

Днес министър Караджов заяви, че до края на месец юли ще бъде обявена обществената поръчка за изработване на технически проект и Подробен устройствен план за изграждане на пътен възел „Кермен“. 

От отговора на министъра става ясно, че проектантските работи и авторския надзор са на стойност 180 000 лв. в момента се подготвя тръжната документация за обявяването на обществената поръчка. След като техническият проект бъде готов ще започнат и отчуждителните процедури.

Ще се обявят обществени поръчки за избор на строител и строителен надзор. След издаването на разрешението за строеж ще може да се възложи и строителството на пътния възел при Кермен.

Facebook Comments