СЛИВЕН

Повишават безопасността на движение в Сливен с нови кръгови кръстовища и рехабилитация на пътната мрежа

Общинската комисия по безопасност на движение по пътищата в Сливен разгледа и прие на свое заседание годишна план-програма. Тя предвижда рехабилитация и основен ремонт на общински пътища, изграждане на две кръгови кръстовища – на бул. „Пaнайот Хитов“ с бул. „Стефан Стамболов“ и на кръстовището на „Самуиловско шосе“ с бул. „Банско шосе“.

Планирани са оценка на състоянието на общинските пътища, допълнителна осветеност на пешеходните пътеки пред училища, болници и административни сгради, полагане на маркировка и др. Беше приет  и график за заседанията на комисията през 2022 г., който ще бъде оповестен на сайта на Община Сливен. До 1 декември план-програмата ще бъде представена в Областната администрация заедно с графика, съгласно утвърдените правила на Държавната агенция по безопасност на движение.

В рамките на заседанието две от предложенията от дневния ред бяха определени като нецелесъобразни. Те касаят изграждането на изкуствени неравности на участъци по платното за движение в селата Ковачите и Панаретовци. Според комисията причините за това са комплексни. Практиката в последно време показва, че така наречените „легнали полицаи“ не са толкова ефективни за ограничаване на скоростта при недобросъвестните шофьори. В тази връзка бяха обсъдени общи инициативи и мерки за повишаване безопасността по пътищата. Като превенция за избягване на пътнотранспортни произшествия в селата, от комисията препоръчват завишен контрол и проверки от органите на полицията. В тази връзка беше обсъдено и решено да се тества на определен участък от пътя нов вид ограничителна система. Тя представлява изкуствено стесняване на участък от платното, като ефективен метод за намаляване скоростта на движение.

Като допълнителна точка от дневния ред комисията обсъди и промяната в работния режим на уличното осветление в общината през зимния период. С цел на избягване на пътно-транспорти произшествия и инциденти, се обмисля идеята уличните лампи да се включват с близо час по-рано, за сметка на нощните часове. Системата на улично осветление работи на автоматичен режим, като ще се предложи промяна в плановия график. Протоколът от заседанието на комисията ще бъде представен  за разглеждане на кмета Стефан Радев.

 

 

Facebook Comments