СЛИВЕН

Под патронажа на областния управител се проведе кръгла маса за бъдещето развитие на читалищната дейност

Председатели на читалища и читалищни дейци от Сливенска област се събраха на Кръгла маса, проведена на 24 ноември (петък), за да обсъдят бъдещето развитие на читалищата и тяхната роля в съхранението на нематериалното културно наследство.

Събитието под надслов „Нови идеи – нови възможности“ премина под патронажа на областния управител инж. Маринчо Христов.

Участие в него взеха д-р Силва Налбантанян-Хачерян, директор на Дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ в Министерството на културата, председателят на Съюза на народните читалища д-р Николай Дойнов.

Кръглата маса бе посветена и на  20-ата годишнина на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство.

Областният управител приветства всички участници във форума и подчерта изключителната роля на читалищата за запазване на българските традиции, определяйки ги  като „ светлина, която пази българския дух“.

Д-р Николай Дойнов от своя страна изтъкна, че сътрудничеството между читалищата и Областната администрация е изключително важно за тяхната успешна работа. Председателят на Съюза се обърна към колегите си с призив да се намерят  креативни идеи за развиване и подобряване на работата им, така  че тяхната дейност да бъде популяризирана, за да могат да се привлекат повече хора, които да ползват услугите им.

д-р Силва Налбантанян-Хачерян изяви надеждата си, да се работи в насока за засилване на интереса на децата и учениците към различните читалищни дейности. 

На всички представители на читалища от областта, беше дадена възможност да споделят своите проблеми, свързани най-вече с липсата на съвременна материална база, средства и ограничените възможности за публични изяви. В залата се чуха и различни предложения за разкриване на нови дейности.

Получи се конструктивна дискусия, на която бе взето решение за подобряване на вътрешната комуникация между отделните читалища, с цел размяна на идеи и опит.

Facebook Comments