СЛИВЕН

Поздравление на областния управител инж. Маринчо Христов по случай празника на студентите

Уважаеми студенти,

Днес е празник за всички Вас, които сте избрали да бъдете част от академичната общност и прекрачвайки прага на университета сте поели по пътя на образованието – ценна инвестиция за по-добро бъдеще.
 
Студентските години са незабравими, защото имате възможност да черпите теоретична и практическа информация от авторитети, каквито са Вашите лектори и да създадете нови контакти и вечни приятелства.
Независимо от многото сесийни притеснения тези години отминават неусетно и в бъдеще ще осъзнаете, че всяка частица вложено време и енергия си е заслужавала!
 
В днешния ден Ви приканвам да не забравяте, че неутолимият стремеж за нови знания и надграждане са основното гориво на вечно търсещия изследователски дух, който е основната причина светът да се движи напред. Пожелавам Ви да бъдете здрави, упорити и да не се страхувате да мислите различно!
 
Честит празник!
 
инж. Маринчо Христов
Областен управител на област Сливен 

Facebook Comments